Naar aanleiding van de workshop HARD-Ware van de Digitale Werkplaats in ’s Hertogenbosch, heb ik vier maanden gewerkt aan deze installatie. Het wil “de droom van een wrak” tot leven brengen.

Op tafelhoogte ligt een kopie van een kaart van de Brabantse Biesbosch uit 1968. Een daarop aangegeven wrak is als uitgangspunt genomen. In die tijd voeren wij in dat gebied, waar toen nog getijdenwater was.

Op deze waterkaart liggen houten wrakdelen, die met draden aan een mechaniek verbonden zijn. De wrakdelen gaan bewegen en stijgen met de denkbeeldige vloed.

Na enige tijd nemen zij min of meer de vorm aan van de oorspronkelijke boot. Die komt steeds hoger en gaat de stampende bewegingen maken van een schip.

Zo “vaart” ze eventjes, maar begint daarna weer te dalen, met de denkbeeldige eb. Tenslotte valt (de droom van) het wrak weer in stukken uiteen op de bodem.

 De draden waaraan de wrakdelen hangen, worden gestuurd door twee zeven, die boven elkaar en onafhankelijk van elkaar bewegen. De ene verzorgt de golfbeweging, de andere het vervormen tot een herkenbaar schip. De verticale beweging ontstaat door het omhoogschuiven van het eerder vermelde mechaniek. Waar mogelijk zijn gebruikte materialen toegepast.

Totale hoogte 3,1 m.

 Voor een video zie http://vimeo.com/33811967